Tilsynsbesøg mv.

Tilsyn

Ombudsmandens jurister arbejder ikke kun med sager bag deres skriveborde. En af de vigtige opgaver, som foregår uden for kontoret på Gammeltorv, er tilsynsbesøgene.

 

Læs mere

Ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmanden har til opgave at følge udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap. Opgaven løses bl.a. ved tilsynsbesøg i offentlige anlæg og bygninger, hvor målet er at sikre inklusion af fysisk handicappede – det vil sige, at handicappede borgere har adgang til offentlige faciliteter på lige fod med andre.

Læs mere

Temaer for tilsynsbesøg

Hvert år er der et eller flere temaer for årets tilsyn.

I 2023 vil Tilsynsafdelingen have særligt fokus på kriminalforsorgens transport af indsatte mellem kriminalforsorgens institutioner og i forbindelse med retsmøder mv. Ombudsmanden vil blandt andet se på den praktiske gennemførelse af transporterne og anvendelsen af håndjern og andre sikrings- og magtmidler.

Læs ombudsmandens nyhed om Tilsynsafdelingens tema i 2023

I 2023 vil Børnekontoret fokusere på børn og unge i psykiatrien og bl.a. se nærmere på tvangsfiksering og anvendelse af fysisk magt, husordener og skærmning til stue, inddragelse af børn og unge samt information til forældremyndighedsindehavere.

Læs ombudsmandens nyhed om Børnekontorets tema i 2023 

Læs mere

Udsendelser

Ombudsmanden har fået til opgave at observere, hvordan det foregår, når politiet eskorterer udenlandske borgere ud af Danmark, efter at de er blevet udvist. I nogle tilfælde følger en medarbejder fra ombudsmanden med på en del af eller hele rejsen som observatør.

Læs mere