Tilsynsbesøg mv.

Temaer

Hvert år er der et eller flere temaer for årets tilsyn.

I 2022 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særligt fokus på, hvordan kriminalforsorgen modtager nyindsatte varetægtsarrestanter, og bl.a. undersøge, hvordan politiet og kriminalforsorgen vejleder arrestanterne om deres rettigheder og tager vare på deres sikkerhed.

Læs ombudsmandens nyhed om Tilsynsafdelingens tema i 2022

I 2022 vil Børnekontoret fokusere på mindre private opholdssteder for unge og bl.a. se nærmere på fysisk magtanvendelse, tilbageførsel ved rømning, undersøgelse af person og opholdsrum, rusmiddeltest samt forebyggelse og håndtering af alkohol- og stofmisbrug, seksuelle overgreb og selvskadende adfærd.

Læs ombudsmandens nyhed om Børnekontorets tema i 2022 

Læs mere

Andre typer tilsynsbesøg

Udsendelser

Ombudsmanden har fået til opgave at observere, hvordan det foregår, når politiet eskorterer udenlandske borgere ud af Danmark, efter at de er blevet udvist. I nogle tilfælde følger en medarbejder fra ombudsmanden med på en del af eller hele rejsen som observatør.

Læs mere

Ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmanden har til opgave at følge udviklingen i ligebehandling af mennesker med handicap. Opgaven løses bl.a. ved tilsynsbesøg i offentlige anlæg og bygninger, hvor målet er at sikre inklusion af fysisk handicappede – det vil sige, at handicappede borgere har adgang til offentlige faciliteter på lige fod med andre.

Læs mere