Inspektion af grønlænderafdelingen i Anstalten ved Herstedvester den 11. januar 2011 - Opfølgning

 

 

Læs hele rapporten om inspektionen ved at klikke på Link til PDF-version ovenfor.