Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 - opfølgning

 

 

Læs opfølgningsrapporten ved at klikke på link til PDF-version ovenfor.