FOB 2022

Region Sjællands brev til 14-årig pige skabte utryghed

Martin Østergaard-Nielsen, kommunikationsrådgiver

En dag i efteråret 2021 blev en 46-årig kvinde fra Sydsjælland ringet op på sit arbejde af sin dengang 14-årige datter. Datteren var forvirret og ked af det. Hun havde netop åbnet et brev fra Region Sjælland. I brevet stod der, at regionen afviste en henvisning fra kommunen om at få foretaget en psykiatrisk udredning af datteren. En udredning, som både hun og moren ønskede for at få hjælp til datterens psykiske udfordringer.

Opkaldet kom fuldstændig bag på moren. Hun havde ingen anelse om, at regionen ville sende et brev direkte til hendes barn.

”Jeg tjekkede straks min egen e-Boks for at se, om jeg også havde fået brevet,” fortæller moren. ”Men det havde jeg ikke. Regionen havde kun skrevet til min datter.”

Moren forsøgte at trøste sin 14-årige pige, der var ked af regionens afvisning og påvirket af at have læst brevet alene og uden en forælder ved sin side. Men det var vanskeligt for moren at trænge igennem.

”Min datter lukker sig om sig selv, når hun får den slags oplevelser,” forklarer moren. ”Hun bliver ked af det og utryg ved systemet. Hun ved, at hun har udfordringer med angst og andre ting. Og når hun får sådan et brev, bliver hun endnu mere angst. For hvad bringer fremtiden?”

Klage til regionen

Samtidig med at moren støttede sin datter, blev hun vred på Region Sjælland, der efter hendes opfattelse havde optrådt uansvarligt ved at sende brevet direkte til den 14-årige pige.

Derfor ringede moren til regionens psykiatriske afdeling for at klage. Men her følte hun ikke, at hun kunne trænge igennem.

Moren sendte derefter en klage til Region Sjælland over forløbet, men fik det svar, at sådan var arbejdsgangen i regionens it-system (Sundhedsplatformen), og at regionen arbejdede på at få det ændret.

Regionens it-system var altså indrettet til automatisk at udskrive breve til de borgere, som brevene handlede om. I sager om børn under 15 år betød det, at regionen automatisk sendte breve, som på kuverten var adresseret til børnene, og at det først var ved åbningen af brevene, man kunne se, at de i realiteten var stilet til børnenes forældre. 

Sårbar position

Ombudsmanden gik ind i sagen og udtalte, at regionens fremgangsmåde var i strid med reglerne i sundhedsloven og forældreansvarsloven. Efter disse love skal forældremyndighedsindehavere som udgangspunkt informeres om behandlingen af mindreårige – og i nogle tilfælde skal informationen kun sendes til forældrene og ikke børnene.

”Regionens fremgangsmåde kan indebære, at barnet sættes i en sårbar position ved direkte at få tilsendt – måske alvorlig – information, som det kan være svært for barnet at forstå eller håndtere uden nødvendigvis at have umiddelbar tilgang til støtte fra en voksen,” sagde ombudsmanden.

Efter ombudsmandens udtalelse har Region Sjælland oplyst, at regionen vil implementere en ny it-løsning. Løsningen indebærer, at breve til forældremyndighedsindehaverne om behandling af mindreårige under 15 år sendes direkte til forældremyndighedsindehaverne og ikke til barnet. Region Hovedstaden, der også anvender Sundhedsplatformen, og hvor samme problemstilling var gældende, har implementeret løsningen 15. november 2022.

Hvad angår breve til de 15-17-årige har begge regioner oplyst, at de vil implementere en ny it-løsning, som indebærer, at der som udgangspunkt sendes samme information til forældremyndighedsindehaverne som til de unge.

Løsningerne vil samtidig sikre, at regionen i alle tilfælde kan tilpasse modtagerne ud fra det konkrete behov. 

Den 46-årige kvinde er tilfreds med ombudsmandens udtalelse. Om regionens fremgangsmåde tilføjer hun, at den har skadet hendes datters tillid til sundhedsmyndighederne.

”Når man har en diagnose, har man brug for støtte og samspil i sin dialog med det offentlige. Man har i forvejen mange ting at slås med, når man er 14 år gammel.”

Ombudsmanden indledte i 2022 en egen drift-undersøgelse af Region Sjællands praksis med at sende breve direkte til mindreårige børn, bl.a. foranlediget af en klage fra den mor, der medvirker i denne artikel. Artiklen bygger på ombudsmandens undersøgelse samt morens erindringer om sine samtaler med fagfolk i sagen.