Klageskema

Felter, der er markeret med *, skal udfyldes.

1 Oplysninger om den myndighed, du klager over

Klager du over en offentlig myndighed * Vis hjælp for dette felt

2 Oplysninger om sagsforløbet

Er den seneste afgørelse mere end 1 år gammel? * Vis hjælp for dette felt
Har du fået en klagevejledning fra myndigheden? Vis hjælp for dette felt
Har du brugt dine klagemuligheder til andre myndigheder? * Vis hjælp for dette felt
Har sagen været indbragt for domstolene? * Vis hjælp for dette felt

3 Hvad vil du klage over?

Du kan f.eks. klage over den beslutning/afgørelse, som myndigheden har truffet, og/eller myndighedens sagsbehandling (ventetid, manglende svar e.l.).
Du kan også vedhæfte en uddybning af din klage i en fil.
Bilag
Vedhæft myndighedernes afgørelser eller svar og andre bilag, som du mener har betydning for din sag.

Vi har ikke direkte adgang til din sag hos myndigheden.

Vær opmærksom på, at du kun kan vedhæfte op til 10 bilag med en samlet størrelse på 120 MB.

Hvis du ønsker at vedhæfte mere end 10 bilag, kan du også sende dine bilag via den digitale postkasse, som du bl.a. kan få adgang til på Borger.dk. Du kan også sende bilag med sikker e-mail, med almindelig post eller aflevere dem på adressen Gammeltorv 22, 1457 København K (på hverdage mellem kl. 10-14).

Filformater
Du er velkommen til at sende os filer i almindelige formater som pdf, doc, docx, odt, jpg, xps og png. Undgå venligst at sende filer i et format, hvor særlige programmer er nødvendige for at åbne filerne. Det kan forsinke behandlingen af din klage, og du kan blive bedt om at sende materialet igen.

Vi åbner ikke dokumenter, som er sendt via link til en cloudbaseret løsning.

4 Oplysninger om dig

I de fleste tilfælde vil vi svare dig via Digital Post . Derfor opfordrer vi dig til at indsætte dit cpr-nummer, så vi lettere kan identificere dig.
Dit CPR-, udlændinge- eller personID-nummer - vælg type:
Selv om du klager for en anden, skal du skrive dit eget navn.
Klager du på vegne af en anden? * Vis hjælp for dette felt
Her kan du vedhæfte en fuldmagt
Klik på (i) for at læse om, hvordan vi behandler dine persondata * Vis hjælp for dette felt

Indsend formular