E. Institutioner mv. uden for ombudsmandens kompetence 2020

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Domstole mv., jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2 0 0 0 110 110
Tvistnævn, jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 3  0 0 0 12 12
Andre institutioner, selskaber, virksomheder og personer uden for ombudsmandens kompetence  0 0 15 388 403
I alt  0 0 15 510 525