D. Myndigheder mv. omfattet af ombudsmandens kompetence, i alt 2020

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Statslige myndigheder mv., i alt (A)  80 794 1.978 356 3.208
Kommunale og regionale myndigheder mv., i alt (B)  46 140 1.410 206 1.802
Andre myndigheder mv. omfattet af
ombudsmandens kompetence, i alt (C)
12 18 133 19 182


I alt
138 952 3.521 581 5.192