B. Kommunale og regionale myndigheder mv. 2020

Hovedansvarlig myndighed mv. Undersøgelser med kritik, henstilling, anbefalinger mv. Undersøgelser uden kritik, henstilling, anbefalinger mv. Anden form for behandling og hjælp til borgerne Afvisninger af formelle grunde Sager i alt
Kommuner  27 127  1.321 187  1.662 
Regioner 19 12 80 15 126
Kommunale eller regionale fællesskaber 0 1 5 4 10
Særlige kommunale eller regionale enheder 0 0 4 0 4
I alt 46 140 1.410 206 1.802