Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Ændring af BBR-oplysninger i deklarationsperioden til brug for fastsættelse af ejendomsvurdering (januar 2023)
  Ombudsmanden har på baggrund af medieomtale besluttet at rejse en generel undersøgelse af Vurderingsstyrelsens praksis for borgeres mulighed for at rette urigtige BBR-oplysninger i deklarationsperioden inden indsigelsesfristens udløb. Ombudsmanden har bedt Vurderingsstyrelsen om at redegøre nærmere for Vurderingsstyrelsens praksis på området og for hjemmelsgrundlaget for denne praksis.

 • Fejl i links modtaget i e-Boks i forbindelse med nye ejendomsvurderinger (september 2022)
  Ombudsmanden følger med i Vurderingsstyrelsens undersøgelser i anledning af medieomtale af uvirksomme links i besked i e-Boks om nye ejedomsvurderinger. Ombudsmandens brev af 8. september 2022 til Vurderingsstyrelsen.
 • Gældsstyrelsens processer for fremsendelse af anmodninger til udenlandske myndigheder om bistand til inddrivelse (september 2022)
  Ombudsmanden har på baggrund af oplysninger i en konkret sag besluttet at rejse en generel undersøgelse vedrørende Gældsstyrelsens processer for fremsendelse af anmodninger til udenlandske myndigheder om bistand til inddrivelsen. I den konkrete sag havde Gældsstyrelsen oplyst, at arbejdet med fremsendelse af anmodninger til udenlandske myndigheder havde været forsinket på grundlag af manglende processer. 

  Ombudsmanden har bedt Gældsstyrelsen om at redegøre nærmere for de problemer, der har været i relation til manglende processer for fremsendelse af anmodninger til udenlandske myndigheder. Gældsstyrelsen er også bedt om at redegøre for, hvad styrelsen har gjort eller planlægger at gøre for at løse problemet, samt for status på dette arbejde.

 • Skattestyrelsens Facebook-profil (juni 2022)
  Ombudsmanden har af egen drift indledt en generel undersøgelse af Skattestyrelsens Facebook-profil. Ombudsmanden har i den forbindelse bedt Skattestyrelsen om for en afgrænset periode at sende ombudsmanden kopi af alle styrelsens og borgeres opslag på profilen. Ombudsmanden har desuden bedt styrelsen om i en udtalelse at redegøre for bl.a. styrelsens overvejelser om vejledningen på Facebook-profilen, hvornår henvendelser videresendes til et fagområde, og styrelsens praksis vedrørende notering og journalisering af relevante oplysninger fra profilen.

  Ombudsmanden har tidligere foretaget en undersøgelse af Skattestyrelsens administration af styrelsens Facebook-profil. Der henvises til sag nr. 18/03627. Undersøgelsen blev afsluttet med ombudsmandens brev af 14. juni 2019, som kan ses på Skattesiden på ombudsmandens hjemmeside.

 • Inddrivelse af ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse (juni 2022)
  Ombudsmanden har på baggrund af en borgerhenvendelse i en konkret sag besluttet at rejse en generel undersøgelse vedrørende Gældsstyrelsens inddrivelse af ikke forskudsvis udlagte børnebidrag. Ombudsmanden måtte på baggrund af et brev fra Gældsstyrelsen, som borgeren havde vedlagt i den konkrete sag, forstå forholdet sådan, at krav på ikke forskudsvis udlagte børnebidrag først fra juli 2021 blev en del af det nye inddrivelsessystem PSRM, der understøtter inddrivelse ved hjælp af bl.a. lønindeholdelse. Ombudsmanden måtte videre forstå forholdet sådan, at det ved hjælp af PSRM aktuelt kun er muligt at inddrive krav, der er blevet en del af PSRM i juli 2021 eller senere, men at ældre krav muligvis på et senere tidspunkt vil blive overført fra det gamle inddrivelsessystem DMI til PSRM. Ombudsmanden har bedt Gældsstyrelsen om bl.a. at redegøre for eksisterende muligheder for, via det nye inddrivelsessystem PSRM henholdsvis det gamle inddrivelsessystem DMI, at inddrive ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse, herunder eventuelle muligheder for at træffe afgørelse om lønindeholdelse ved manuel sagsbehandling, og at redegøre for styrelsens overvejelser i forhold til fremadrettet at kunne inddrive krav på ikke forskudsvis udlagte børnebidrag ved lønindeholdelse.