Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Vurderingsstyrelsens foreløbige ejendomsvurderinger for 2022 (september 2023)
  På baggrund af medieomtale og en række klager fra borgere har ombudsmanden besluttet at indlede en generel egen drift-undersøgelse i anledning af de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022.

  Ombudsmanden har bedt Vurderingsstyrelsen om at redegøre for de processer og overvejelser, som er gået forud for anvendelsen af en modelberegning som grundlag for de foreløbige ejendomsvurderinger.
  Ombudsmanden har endvidere bedt Vurderingsstyrelsen redegøre for, i hvilke tilfælde ejendomsejerne kan henvende sig og få ændret en foreløbig vurdering og hvilken vejledning og eventuelle andre tiltag, der i den forbindelse har været iværksat over for ejendomsejerne.
  Ombudsmanden har desuden bedt Vurderingsstyrelsen oplyse om myndighedernes forholdsregler for at kunne behandle borgernes henvendelser, herunder den forventede sagsbehandlingstid for styrelsens besvarelse.
  Endelig har ombudsmanden bedt styrelsen redegøre for de initiativer, der vil blive iværksat på området.
  Ombudsmanden har den 21. november 2023 sendt en supplerende høring i sagen til Vurderingsstyrelsen

 • Henstand med betaling af en skat efter skatteforvaltningslovens § 51 ved klage til Folketingets Ombudsmand, SKM2020.424.LSR (august 2023) 
  Ombudsmanden er i forbindelse med behandlingen af en konkret klagesag blevet bekendt med en Landsskatteretsafgørelse, offentliggjort i SKM2020.424.LSR, om afslag på anmodning om henstand efter skatteforvaltningslovens § 51 ved klage til Folketingets Ombudsmand. 
  Ombudsmanden har bedt Landsskatteretten om at redegøre nærmere for sin retsopfattelse. Ombudsmanden har bedt Landsskatteretten om at sende sin udtalelse via Skatteministeriet, således at ministeriet får lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til det, som Landsskatteretten anfører. 

 • Vurderingsstyrelsens behandling af anmodninger om aktindsigt i sager om omkategorisering af ejendom (juni 2023)
  Ombudsmanden har på baggrund af en række klager fra borgere besluttet at rejse en generel undersøgelse af Vurderingsstyrelsens behandling af anmodninger om aktindsigt i sager om omkategorisering af ejendomme på landet. Vurderingsstyrelsen havde registreret ca. 1.700 anmodninger om aktindsigt.
  Ombudsmanden har bedt Vurderingsstyrelsen om at oplyse, om styrelsen har besvaret de modtagne anmodninger om aktindsigt. Ombudsmanden har endvidere bedt styrelsen om at oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for at besvare anmodningerne og om at redegøre for eventuelle overvejelser om at ændre sine sagsgange samt indholdet af hørings- og bekræftelsesbreve i sager om omkategorisering.