Igangværende sager rejst på eget initiativ af Skattekontoret

Ombudsmanden kan tage sager op på eget initiativ (egen drift-sager) og har mulighed for at lave større generelle undersøgelser (generelle egen drift-undersøgelser). 

Ombudsmandens Skattekontor arbejder i øjeblikket med følgende egen drift-sager og generelle egen drift-undersøgelser, der endnu ikke er afsluttet:

 • Sagsbehandlingssystemet DURO (Digital Udbytte Refusions Overgangsløsning) til behandling af ansøgninger om refusion af udbytteskat (december 2021)
  Som det fremgår af nyhed af 17. marts 2021 har ombudsmanden besluttet at sætte et særligt fokus på digitalisering hos skattemyndighederne.

  Ombudsmanden har i den forbindelse over for Skattestyrelsen af egen drift indledt en undersøgelse af DURO, som er et sagsbehandlingssystem til behandling af ansøgninger om refusion af udbytteskat. Ombudsmanden har bl.a. bedt Skattestyrelsen om at sende et antal sager, som er sagsbehandlet og afgjort ved hjælp af DURO. 

 • Bidragsmodtagers rettigheder og pligter i sager om inddrivelse af bidrag, der ikke er udlagt forskudsvis (oktober 2021)
  Ombudsmanden har i de seneste år modtaget en række klager fra bidragsmodtagere over Gældsstyrelsens inddrivelse i sager om ægtefælle- og børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis af det offentlige. Ombudsmanden er også blevet opmærksom på, at Den Juridiske Vejledning er blevet ændret i forhold til beskrivelsen af, hvilke rettigheder, herunder klagemuligheder, og pligter som bidragsmodtager har i forbindelse med, at Gældsstyrelsen inddriver bidragsmodtagers krav på ikke-forskudsvis udlagte bidrag hos bidragsyder.

  På den baggrund har ombudsmanden af egen drift indledt en undersøgelse af, hvilke rettigheder og pligter som bidragsmodtager har i sager om inddrivelse af sådanne bidrag. Ombudsmanden har bedt Gældsstyrelsen om at redegøre herfor, og for i hvilket omfang styrelsen vejleder bidragsmodtager om disse rettigheder og pligter. Ombudsmanden har endvidere bedt Gældsstyrelsen om at redegøre nærmere for styrelsens opfattelse af, at en bidragsmodtager ikke er part i en sag om Gældsstyrelsens inddrivelse hos bidragsyder af ikke-forskudsvis udlagte bidrag.

 • Indberetningsløsningen Deleøkonomi (marts 2021)
  Som det fremgår af nyhed af 17. marts 2021 har ombudsmanden besluttet at sætte et særligt fokus på digitalisering hos skattemyndighederne. Ombudsmanden har i den forbindelse over for Udviklings- og Forenklingsstyrelsen indledt en undersøgelse af Deleøkonomi, som er en indberetningsløsning, hvor virksomheder, som driver udlejningsplatforme, kan indberette indtægter fra udlejning af bil, båd og bolig. Indberetningerne danner herefter grundlag for, at udlejere, der anvender platformene, kan opnå et forhøjet skattefradrag. 

 • Opgradering af Skatteforvaltningens sags- og dokumenthåndteringssystem (marts 2021)
  Som det fremgår af nyhed af 17. marts 2021 har ombudsmanden besluttet at sætte et særligt fokus på digitalisering hos skattemyndighederne.
  Ombudsmanden har som led heri indledt en undersøgelse af opgraderingen af sags- og dokumenthåndteringssystemet Workzone, der anvendes til journalisering af sager og dokumenter i det meste af Skatteministeriets koncern. Workzone fungerer også som kommunikationskanal, idet der via systemet kan sendes afgørelser og anden information til borgerne.