Juridisk Afdeling

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager
  - Offentlighedsloven
  - Miljøoplysningsloven
  - Radio- og fjernsynsloven
  - Udvalgte sager efter retsplejeloven
  - Udvalgte sager om håndtering af pressen mv.

Medarbejdere

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje

Souschef Martin Dyhl-Polk
Souschef Pernille Bjørnholk

Specialkonsulent Klaus Tranbjerg Toftgaard

Fuldmægtig Emma Dencker Steenberg
Fuldmægtig Neel Muus Larsen
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Studentermedhjælper Mariam Moussa Rihani

 

Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Christina Ladefoged
Souschef Marte Volckmar Kaasa 

Specialkonsulent Helle Sidenius

Fuldmægtig Anna Rechendorff Møller
Fuldmægtig Franz Amdi Hansen
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Stine Harkov Hansen

Studentermedhjælper Barbara Eyðfinsdóttir Saxov

 

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Udslusningsfængsler
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Afdelingschef Lisbeth Adserballe

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen

Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Fuldmægtig Jakob Liebetrau
Fuldmægtig Lucienne Josephine Lokjær Bak
Fuldmægtig Marta Warburg Schmidt
Fuldmægtig Mette Elisabeth Grumløse Hjelmsø
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen

Kontorfuldmægtig Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Johan Klingberg Müller

 

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger

Børnekontoret behandler især konkrete sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Familieretlige sager
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

Medarbejdere

Områdechef Louise Christophersen

Souschef Kristine Holst Hedegaard
Souschef Lise Bitsch

Chefkonsulent Sidsel Kathrine Møller

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen

Fuldmægtig Camilla Holst-Andersen
Fuldmægtig Lea Rosenlind Nielsen
Fuldmægtig Marianne Halkjær Ebbesen
Fuldmægtig Nikoline Halling-Overgaard
Fuldmægtig Peter Kersting
Fuldmægtig Tina Andersen

Studentermedhjælper Anna Caroline Hjorth-Larsen

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen ekskl. psykiatri
 • Udlændinge
 • Person- og navneret, fonde og arv
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Janne Lundin Vadmand
Souschef Stine Marum

Chefkonsulent Katarina Lundh

Specialkonsulent Anna Helene Stamhus Thommesen
Specialkonsulent Eva Vindsebæk Sjøgren

Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Laura Ulrich Østergaard 
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Morten Pilgaard Pedersen
Fuldmægtig Sebastian Dunge Rasmussen

Studentermedhjælper Nikita Risager Øbakke

Centrale arbejdsområder

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Enkelte andre sagsområder, herunder sager om transport, kommunikation og veje

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Mette Kildegaard Hansen
Souschef Stephan Andreas Damgaard

Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen
Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen

Fuldmægtig Helene Qvist Petersen
Fuldmægtig Lene Levin Rybtke
Fuldmægtig Marie Helqvist
Fuldmægtig Signe Brehm Jensen
Fuldmægtig Sverre Dehnfeld Kjeldgaard 

Studentermedhjælper Andrea Viinblad Thuesen

 

Centrale arbejdsområder

 • Offentlig personaleret, herunder offentligt ansattes ytringsfrihed
 • Uddannelse og forskning
 • Anklagemyndighed og straffesager mv.
 • Færdsel, pas og våben mv.
 • Valg, personregistrering mv.
 • Kirke og kultur
 • Erhvervsforhold mv.

Medarbejdere

Områdechef Adam Abdel Khalik

Souschef Anne Djurhuus
Souschef Vibeke Lundmark

Chefkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Fuldmægtig Anna-Sophie Bager
Fuldmægtig Marie Nyborg Kvist
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Rikke Malkov-Hansen

Studentermedhjælper Line Enevoldsen