Juridisk Afdeling

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager
  - Offentlighedsloven
  - Miljøoplysningsloven
  - Radio- og fjernsynsloven
  - Udvalgte sager efter retsplejeloven
  - Udvalgte sager om håndtering af pressen mv.

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Kristine Holst Hedegaard
Souschef Stephan Andreas Damgaard

Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen

Fuldmægtig Jakob Liebetrau
Fuldmægtig Mai Gori
Fuldmægtig Martin Dyhl-Polk
Fuldmægtig Tina Andersen

Studentermedhjælper Maria Thostrup Jakobsen

Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret

Medarbejdere

Områdechef Karsten Loiborg

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Stine Marum

Chefkonsulent Bente Mundt

Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen

Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Lina Funda Phillips
Fuldmægtig Marianne Halkjær Ebbesen
Fuldmægtig Rikke Malkov-Hansen

Studentermedhjælper Bjørg Boye Gudbrand
Studentermedhjælper Jacob Degnbol

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Kriminalforsorgens pensioner
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Afdelingschef Morten Engberg

Souschef Adam Abdel Khalik
Souschef Erik Dorph Sørensen

Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Nina Melgaard Ringsted
Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Fuldmægtig Franz Amdi Hansen
Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen
Fuldmægtig Signe Brehm Jensen

Kontorfuldmægtig Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Clara Næsborg Olsen
Studentermedhjælper Oskar Stangegård Christensen

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger

Børnekontoret behandler især konkrete
sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Familieretlige sager
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Christina Ladefoged
Souschef Inge Birgitte Møberg

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Fuldmægtig Christine Hagelund Petersen
Fuldmægtig Lene Levin Rybtke
Fuldmægtig Marie Helqvist
Fuldmægtig Marie Nyborg Kvist
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Peter Kersting


Studentermedhjælper Nikolaj Mielcke Siekstele
Studentermedhjælper Sarah Videbech

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen ekskl. psykiatri
 • Udlændinge
 • Person- og navneret, fonde og arv
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje

Souschef Louise Marie Jespersen
Souschef Rasmus Krogh Pedersen

Specialkonsulent Helle Sidenius
Specialkonsulent Janne Lundin Vadmand
Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Fuldmægtig Cecilie Thornvig Andersen
Fuldmægtig Lucienne Josephine Lokjær Bak
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Marte Volckmar Kaasa
Fuldmægtig Nanna Flindt
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Studentermedhjælper Ditte Hector Dalhoff

Centrale arbejdsområder

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Enkelte andre sagsområder, herunder arbejdsskadesager

Medarbejdere

Områdechef Lisbeth Adserballe

Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen
Souschef Pi Lundbøl Stick

Chefkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Monrad
Specialkonsulent Linette Granau Winther

Fuldmægtig Anne Djurhuus
Fuldmægtig Isabella Hinze Glenstrøm
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Marta Warburg Schmidt 
Fuldmægtig Sverre Dehnfeld Kjeldgaard 

Studentermedhjælper Mathilde Hellmund Tønder

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Centrale arbejdsområder

 • Offentlig personaleret
 • Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
 • Uddannelse og forskning
 • Anklagemyndighed og straffesager mv.
 • Pas og våben mv.
 • Valg, personregistrering mv.
 • Kirke og kultur
 • Erhvervsforhold mv.

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Camilla Bang

Specialkonsulent Kristian Gyde Poulsen

Fuldmægtig Anna Helene Stamhus Thommesen
Fuldmægtig Morten Juul Gjermundbo
Fuldmægtig Rune Werner Christensen 
Fuldmægtig Stine Harkov Hansen

Studentermedhjælper Anna Grevelund Kiil