Juridisk Afdeling

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager
  - Offentlighedsloven
  - Miljøoplysningsloven
  - Radio- og fjernsynsloven
  - Udvalgte sager efter retsplejeloven
  - Udvalgte sager om håndtering af pressen mv.

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Pernille Bjørnholk
Souschef Stephan Andreas Damgaard

Specialkonsulent Kristian Gyde Poulsen

Fuldmægtig Jakob Liebetrau
Fuldmægtig Mai Gori
Fuldmægtig Martin Dyhl-Polk

Studentermedhjælper Maria Thostrup Jakobsen

Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret

Medarbejdere

Områdechef Karsten Loiborg

Souschef Christina Ladefoged
Souschef Marte Volckmar Kaasa 

Chefkonsulent Bente Mundt

Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Rikke Malkov-Hansen
Fuldmægtig Tove Nørkær Nielsen

Studentermedhjælper Barbara Eyðfinsdóttir Saxov
Studentermedhjælper Cecilie Busch
Studentermedhjælper Esther Schyberg 

 

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Kriminalforsorgens pensioner
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Afdelingschef Morten Engberg

Souschef Adam Abdel Khalik
Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen

Specialkonsulent Nina Melgaard Ringsted
Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Fuldmægtig Franz Amdi Hansen
Fuldmægtig Lina Funda Phillips
Fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen
Fuldmægtig Signe Brehm Jensen

Kontorfuldmægtig Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Oskar Stangegård Christensen

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger

Børnekontoret behandler især konkrete
sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Familieretlige sager
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Kristine Holst Hedegaard
Souschef Lise Bitsch

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen

Fuldmægtig Lene Levin Rybtke
Fuldmægtig Marie Nyborg Kvist
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Peter Kersting

Studentermedhjælper Emil Würtz Maassen
Studentermedhjælper Sarah Videbech

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen ekskl. psykiatri
 • Udlændinge
 • Person- og navneret, fonde og arv
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Stine Marum

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Monrad
Specialkonsulent Helle Sidenius
Specialkonsulent Janne Lundin Vadmand

Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Nanna Flindt
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Studentermedhjælper Ditte Hector Dalhoff

Centrale arbejdsområder

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Enkelte andre sagsområder, herunder arbejdsskadesager

Medarbejdere

Områdechef Lisbeth Adserballe

Souschef Anne Djurhuus

Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Linette Granau Winther
Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen

Fuldmægtig Christine Hagelund Petersen
Fuldmægtig Lucienne Josephine Lokjær Bak
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Marta Warburg Schmidt
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen 

Studentermedhjælper Mathilde Hellmund Tønder

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Centrale arbejdsområder

 • Offentlig personaleret
 • Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
 • Uddannelse og forskning
 • Anklagemyndighed og straffesager mv.
 • Pas og våben mv.
 • Valg, personregistrering mv.
 • Kirke og kultur
 • Erhvervsforhold mv.

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Camilla Bang
Souschef Vibeke Lundmark

Chefkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Fuldmægtig Anna Helene Stamhus Thommesen
Fuldmægtig Laura Magid
Fuldmægtig Sarah Skafte-Vaabengaard
Fuldmægtig Stine Harkov Hansen

Studentermedhjælper Karen Lindehammer