Juridisk Afdeling

Centrale arbejdsområder

 • Offentlighedssager
  - Offentlighedsloven
  - Miljøoplysningsloven
  - Radio- og fjernsynsloven
  - Udvalgte sager efter retsplejeloven
  - Udvalgte sager om håndtering af pressen mv.

Medarbejdere

Områdechef Kirsten Talevski

Souschef Martin Dyhl-Polk
Souschef Pernille Bjørnholk

Specialkonsulent Klaus Tranbjerg Toftgaard

Fuldmægtig Christine Hagelund Petersen
Fuldmægtig Jakob Liebetrau
Fuldmægtig Jimmi Hilkøb
Fuldmægtig Mai Gori


Centrale arbejdsområder

 • Social- og arbejdsmarkedsret

Medarbejdere

Områdechef Karsten Loiborg

Souschef Christina Ladefoged
Souschef Marte Volckmar Kaasa 

Specialkonsulent Helle Sidenius
Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Tove Nørkær Nielsen

Studentermedhjælper Barbara Eyðfinsdóttir Saxov

 

Tilsynsafdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed på voksenområdet, der især omfatter:

 • Fængsler
 • Arresthuse
 • Kriminalforsorgens pensioner
 • Detentioner
 • Psykiatriske afdelinger
 • Sociale og socialpsykiatriske botilbud
 • Asylcentre
 • Ligebehandling af mennesker med handicap
 • Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge

Tilsynsafdelingen behandler især
konkrete sager om:

 • Straffuldbyrdelse og varetægtsfængsling
 • Psykiatri
 • Sociale institutioner

Medarbejdere

Afdelingschef Morten Engberg

Souschef Bo Ruby Nilsson 
Souschef Camilla Bang
Souschef Jørgen Hejstvig-Larsen

Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Fuldmægtig Franz Amdi Hansen
Fuldmægtig Lucienne Josephine Lokjær Bak
Fuldmægtig Marta Warburg Schmidt
Fuldmægtig Mette Elisabeth Grumløse Hjelmsø
Fuldmægtig Morten Bech Lorentzen
Fuldmægtig Sabine Heestermans Svendsen
Fuldmægtig Signe Brehm Jensen

Kontorfuldmægtig Jeanette Hansen

Studentermedhjælper Johan Klingberg Müller

 

Børnekontoret gennemfører tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

 • Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
 • Plejefamilier
 • Asylcentre
 • Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger

Børnekontoret behandler især konkrete
sager om:

 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
 • Sociale serviceydelser til børn
 • Familieretlige sager
 • Folke-, efter- og friskoler
 • Børneinstitutioner
 • Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

Medarbejdere

Områdechef Susanne Veiga

Souschef Kristine Holst Hedegaard
Souschef Lise Bitsch

Chefkonsulent Sidsel Kathrine Møller

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind

Specialkonsulent Mette Ravn Jacobsen

Fuldmægtig Lea Rosenlind Nielsen
Fuldmægtig Peter Kersting
Fuldmægtig Rikke Malkov-Hansen
Fuldmægtig Tina Andersen

Studentermedhjælper Emil Würtz Maassen
Studentermedhjælper Laura Høygaard Faldt

Centrale arbejdsområder

 • Miljø og planlægning
 • Byggeri og boliger
 • Energi
 • Fødevarer og landbrug
 • Kommuner og regioner mv.
 • Sundhedsvæsen ekskl. psykiatri
 • Udlændinge
 • Person- og navneret, fonde og arv
 • Myndighedsguiden

Medarbejdere

Områdechef Jacob Christian Gaardhøje

Souschef Ann Thagård Gregersen
Souschef Stine Marum

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Monrad
Specialkonsulent Eva Vindsebæk Sjøgren
Specialkonsulent Janne Lundin Vadmand

Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Laura Ulrich Østergaard 
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Studentermedhjælper Nikita Risager Øbakke

Centrale arbejdsområder

 • Skatter
 • Afgifter, moms mv.
 • Opkrævning, inddrivelse mv.
 • Enkelte andre sagsområder, herunder arbejdsskadesager

Medarbejdere

Områdechef Lisbeth Adserballe

Souschef Anne Djurhuus
Souschef Stephan Andreas Damgaard

Chefkonsulent Lise Puggaard

Specialkonsulent Linette Granau Winther
Specialkonsulent Sofie Hedegaard Larsen

Fuldmægtig Helene Qvist Petersen
Fuldmægtig Lene Levin Rybtke
Fuldmægtig Marie Helqvist
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen
Fuldmægtig Nanna Flindt
Fuldmægtig Sverre Dehnfeld Kjeldgaard 

Studentermedhjælper Julie Glerup

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Centrale arbejdsområder

 • Offentlig personaleret
 • Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
 • Uddannelse og forskning
 • Anklagemyndighed og straffesager mv.
 • Pas og våben mv.
 • Valg, personregistrering mv.
 • Kirke og kultur
 • Erhvervsforhold mv.

Medarbejdere

Områdechef Johannes Martin Fenger

Souschef Vibeke Lundmark

Chefkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen

Fuldmægtig Anna-Sophie Bager
Fuldmægtig Marie Nyborg Kvist
Fuldmægtig Marjanne Kalsbeek
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Stine Harkov Hansen

Studentermedhjælper Maria Thostrup Jakobsen