Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2020

Nr.

Dato

Institution

1. 8. januar 2020 Politigårdens Fængsel
2. 9. januar 2020 Bostedet Kysten, Nysted
3. 16. januar 2020

Botilbuddet Granhøjen, Holbæk

4. 22. og 23. januar 2020 

Botilbuddet Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby

5. 6. februar 2020

Startskuddet, Mern

6. 19. og 20. februar 2020

Kofoedsminde, Rødby

7. 25. februar 2020

Særforanstaltningen Lindegården, Odense

8. 26. februar 2020

Odense Psykiatrisk Afdeling

9.  26. februar 2020

Specialcenter Syddanmark, Midgårdhus

10. 27. februar 2020

Specialcenter Syddanmark, Østruplund

11. 6. marts 2020

Ørum Bo- og aktivitetscenter

12. 10. og 11. juni 2020

Pension Engelsborg

13.

 17. og 18. juni 2020

Blegdamsvejens Arrest

14.

 17. og 18. juni 2020

Nyborg Fængsels udvisningsafsnit
15.

12. august 2020

Botilbuddet Lærkely, Tønder

16.

13. august 2020

De 2 Gårde - Fuglekærgård, Vejle

17.

21. august 2020

Detentionen i Vejle

18.

26. august 2020

Svendborg Arrest

19.

3. september 2020

Snåstrup Vestergård, Aarhus

20.

16. og 17. september 2020

Nørholm Kollegiet, Herning

21.

18. september 2020

Detentionen i Aarhus

22.

28. og 29. september 2020

Botilbuddet Sødisbakke, Mariager

23.

8. og 9. oktober 2020

Jyderup Fængsel

24.

13. oktober 2020

Fonden Sparta

25.

11. november 2020

Behandlingscenteret Hammer Bakker

26.  12. november 2020

Ekkofonden (Hjørring)