Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet

Nr.

Dato

Institution

 1. 6. februar 2024 Holbæk Arrest
2. 7. og 8. februar 2024 Storstrøm Fængsel
3. 29. februar 2024 Viborg Arrest
4. 13. marts 2024

Skovly Plejebolig, Horsens (demensafsnittet)

5. 14. marts 2024

Demensplejecenter Kløverhaven, Vejle

6. 17. april 2024

Ringkøbing Arrest