Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2020

Nr.

Dato

Institution

1. 8. januar 2020 Politigårdens Fængsel
2. 9. januar 2020 Bostedet Kysten, Nysted
3. 17. januar 2020

Botilbuddet Granhøjen, Holbæk

4. 22. og 23. januar 2020 

Botilbuddet Bo og Naboskab Sydlolland, Rødby

5. 6. februar 2020

Startskuddet, Mern

6. 19. og 20. februar 2020

Kofoedsminde, Rødby

7. 25. februar 2020

Særforanstaltningen Lindegården, Odense

8. 26. februar 2020

Odense Psykiatrisk Afdeling

9. 26. og 27. februar 2020

Specialcenter Syddanmark

10. 6. marts 2020

Ørum Bo- og aktivitetscenter

11. 10. og 11. juni 2020

Pension Engelsborg

12.

 17. og 18. juni 2020

Blegdamsvejens Arrest

13.

 17. og 18. juni 2020

Nyborg Fængsels udvisningsafsnit
14.

12. august 2020

Botilbuddet Lærkely, Tønder

15.

13. august 2020

De 2 Gårde - Fuglekærgård, Vejle

16.

26. august 2020

Svendborg Arrest

17.

3. september 2020

Snåstrup Vestergård, Aarhus

18.

16. og 17. september 2020

Nørholm Kollegiet, Herning

19.

18. september 2020

Detentionen i Aarhus