Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2023

Nr.

Dato

Institution

 1.  20. februar 2023  Bornholm Arrest
2. 21. og 22. februar 2023 Nr. Snede Fængsel
3. 15. marts 2023 Randers Arrest