Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2023

Nr.

Dato

Institution

 1.  20. februar 2023

Bornholm Arrest (inkl. tilsyn med transport af indsat)

2. 21. og 22. februar 2023 Nr. Snede Fængsel (inkl. tilsyn med transport af indsatte)
3. 15. marts 2023 Randers Arrest
4. 29. og 30. marts 2023 Enner Mark Fængsel (inkl. tilsyn med transport af indsatte)
5. 17. - 19. april 2023 Transport- og Bevogtningsenheden i København (inkl. tilsyn med transport af indsatte)
6.  25. april 2023 Kolding Arrest
7. 12. og 13. juni 2023 Transport- og Bevogtningsenheden i Kolding (inkl. tilsyn med transport af indsatte)
8. 27. og 28. juni 2023

Transport- og Bevogtningsenheden i Hobro (inkl. tilsyn med transport af indsatte)

9. 30. juni 2023

Detentionen på Samsø

10. 4. september 2023

Psykiatrisk Center Bornholm

11. 12. og 13. september 2023

Herstedvester Fængsel