Gennemførte tilsynsbesøg på voksenområdet i 2021

Nr.

Dato

Institution

1. 23. februar 2021 Psykiatrien i region syddanmark, Esbjerg
2. 25 .februar 2021 Psykiatrien i region syddanmark, Middelfart
3.  10. og 11. marts 2021

Psykiatrien i region hovedstaden

4.  19. og 20. maj 2021

Kragskovehede Fængsel

5. 2. juni 2021

Pensionen Lyng

6. 8. juni 2021

Sdr. Omme Fængsel