Gennemførte tilsynsbesøg på børneområdet i 2020

Nr.

Dato

Institution

1. 13. og 14. januar 2020 Hollænderhusene, Næstved
2. 14. og 15. januar 2020 Himmelev Behandlingshjem, Hvalsø
3. 28. og 29. januar 2020 Plejefamilie, Region Midtjylland
4. 29. og 30. januar 2020 Specialområde Børn og Unge, afd. Ulfborghus, Ulfborg
5. 3. og 4. marts 2020 Ravnbjerghus, Hadsund
6. 4. og 5. marts 2020 Specialindsats for Børn og Unge – Mellerup, Randers
7. 3. september 2020 Handicapcenter Fyn – Børnehusene Stjernen, Odense
8. 17. og 18. september 2020 Baunegård, Værløse
9. 7. og 8. oktober 2020 Opholdsstedet Bredmosegård, Holbæk
10. 28. og 29. oktober 2020 Plejefamilie, Region Syddanmark