Gennemførte tilsynsbesøg på børneområdet i 2023

Nr.

Dato

Institution

 1. 9. februar 2023   Jyderup Fængsel
2. 27. og 28. februar 2023

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

3. 21. og 22. marts 2023

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Bispebjerg