Gennemførte tilsynsbesøg på børneområdet i 2021

Nr.

Dato

Institution

1. 20.og 21. januar 2021 Stevnsfortet, Rødvig Stevns
2. 10. og 11. februar 2021

Bakkegården, Nykøbing Sj.

3. 3. og 4. marts 2021

Kompasset, Brønderslev