Gennemførte tilsynsbesøg på børneområdet i 2021

Nr.

Dato

Institution

1. 20.og 21. januar 2021 Stevnsfortet, Rødvig Stevns