Gennemførte tilsynsbesøg på handicapområdet

Ombudsmanden fører tilsyn med handicaptilgængelighed på offentlige steder. 

Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgte offentlige bygninger og de udendørsområder, som hører til bygningerne. 

Tilsynsholdet undersøger, om bygningernes faciliteter er tilgængelige for alle brugere – er der f.eks. tilstrækkelige handicapparkeringspladser, er hovedindgangen tilgængelig for kørestolsbrugere, og er toiletfaciliteterne tilgængelige.   

Formålet med tilsynsbesøgene er dels generelt at følge udviklingen i tilgængelighed for mennesker med handicap, dels at gøre opmærksom på konkrete fejl og mangler. 

Ombudsmanden har for eksempel været på tilsynsbesøg om handicaptilgængelighed på rådhuse, et hospital, museer og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om hvordan ombudsmanden følger området