Ombudsmandens arbejde på handicapområdet

Ombudsmanden følger med i spørgsmål om ligebehandling af mennesker med handicap og påtaler eventuelle problemer, når han har kompetence til det. Det har Folketinget bedt om – senest da Folketinget gennemførte FN’s handicapkonvention i 2010. 

Samtidig udpegede Folketinget Institut for Menneskerettigheder til at fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen af konventionen. Denne opgave løser Institut for Menneskerettigheder sammen med Det Centrale Handicapråd og Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden følger området på flere måder: 

Ombudsmanden fører tilsyn med handicaptilgængelighed på offentlige steder. 

Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgte offentlige bygninger og de udendørsområder, som hører til bygningerne. 

Tilsynsholdet undersøger, om bygningernes faciliteter er tilgængelige for alle brugere – er der f.eks. tilstrækkelige handicapparkeringspladser, er hovedindgangen tilgængelig for kørestolsbrugere, og er toiletfaciliteterne tilgængelige.   

Formålet med tilsynsbesøgene er dels generelt at følge udviklingen i tilgængelighed for mennesker med handicap, dels at gøre opmærksom på konkrete fejl og mangler. 

Ombudsmanden har for eksempel været på tilsynsbesøg om handicaptilgængelighed på rådhuse, et hospital, museer og uddannelsesinstitutioner.

Rapporter om tilsynsbesøg:

Sundhedscentre

Sundhedscenter Odsherred den 11. december 2019

Uddannelsesinstitutioner

Lillevang Skole, Afd. Skovvang, den 1. oktober 2019
Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet den 20. september 2017
Brændkjærskolen den 30. marts 2016
Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet den 17. oktober 2000
Læreruddannelsen på University College Nordjylland den 27. april 2015
Rosborg Gymnasium & HF den 13. juni 2014
Rosengårdskolen den 28. september 2016
Skjern Tekniske Skole den 31. oktober 2018
Skovvangskolen, Allerød den 14. september 2015
Syddansk Universitet, Odense den 15. oktober 2002

Kultur og fritid

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg den 15. september 2005
Frilandsmuseet den 19. september 2012
Guldborgsundbibliotekerne, Hovedbiblioteket den 11. marts 2008
Holmens Kirke den 26. oktober 2006
Københavns Kommunes Hovedbibliotek den 12. juni 2001
Musikhuset Aarhus den 27. april 2004
Nationalmuseet den 2. oktober 2009
Odense Kommunes Fodboldstadion den 21. august 2007
Odense Kommunes Isstadion den 21. august 2007
Skelgårdskirken, Amager, den 26. oktober 2006
Slagelse byrum den 1. oktober 2012
Statens Museum  for Kunst den 1. oktober 2009
SvømmeCenter Falster den 11. marts 2008

Rådhuse mv.

Amtsgården i Vestsjællands Amt den 13. juni 2003 
Københavns Rådhus den 26. oktober 2006
Mariagerfjord Kommunes rådhus i Hadsund den 23. marts 2010
Rådhuset i Esbjerg den 15. september 2005
Rådhuset i Sorø Kommune den 13. juni 2003
Rådhuset i Aalborg Kommune den 23. marts 2010
Rådhuset i Århus Kommune den 27. april 2004
Socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse, Linde Allé Ydelsesservice København, Ørnevej og Borgerservice Vanløse den 9., 14. og 27. november 2006

Andet

Brevafstemningsstedet Borgerservice i Kerteminde Kommune den 9. november 2017
Brevafstemningsstedet Borgerservice i Nyborg Kommune den 9. november 2017
Brevafstemningsstedet Borgerservice i Odense Kommune den 9. november 2017
Brevafstemningsstedet Borgerservice Ringe i Faaborg-Midtfyn Kommune den 9. november 2017
Afstemningsstedet Herlufsholm Hallen den 19. november 2013
Afstemningsstedet Kalbyrisskolen den 19. november 2013
Afstemningsstedet Lindeskovskolen den 19. november 2013
Afstemningsstedet Nordfalster Idræts- og Kulturcenter den 19. november 2013
Handicaptilgængeligheden i forbindelse med togrejse fra Vordingborg til Kalundborg via Roskilde den 17. maj 2011
Handicaptilgængeligheden på tre rastepladser den 12. juni 2014
Rigshospitalet den 22. maj 2013
Skadeklinikken i Kalundborg den 17. maj 2011
Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus den 13. juni 2003

Ombudsmanden behandler klager fra borgere over spørgsmål om ligebehandling af handicappede – det kan for eksempel være sager om støtte til bil eller tilpasning på arbejdsmarkedet som følge af et handicap. Klagerne bliver behandlet efter samme kriterier som andre klager sendt til ombudsmanden. 

Ombudsmanden kan selv starte en sag, for eksempel på baggrund af avisomtale eller en henvendelse fra en borger. Det har ombudsmanden eksempelvis gjort i en sag om en taxachauffør, der på grund af ordblindhed havde behov for at få dispensation til eksamen.

Tilsyn

Efter § 7, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) omfatter ombudsmandens kompetence alle dele af den offentlige forvaltning. Efter lovens § 18 kan ombudsmanden undersøge enhver institution eller virksomhed samt ethvert tjenestested under ombudsmandens virksomhed.

Ombudsmanden har i denne forbindelse mulighed for at foretage vurderinger ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter, jf. ombudsmandslovens § 18, 2. punktum.

Ligebehandling af personer med handicap

Folketinget vedtog den 2. april 1993 beslutningsforslag B 43 om ligestilling og ligebehandling af mennesker med handicap med andre borgere. Folketinget bad ved beslutningen Folketingets Ombudsmand om at ”følge udviklingen i ligebehandlingen og eventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden for ombudsmandens kompetence”. Beslutningsforslaget er gentaget i forbindelse med Folketingets gennemførelse af FN’s handicapkonvention i 2010 (jf. folketingsbeslutning B 15 af 17. december 2010). 

Grundlaget for ombudsmandens vurderinger på handicapområdet er bl.a. FN’s Handicapkonvention, FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede, byggelovgivningen og Statens Byggeforskningsinstituts anbefalinger.

FN's Handicapkonvention