At vurdere sagen efter begrænsede undersøgelser

Efter at vi har læst klagen – og eventuelt indhentet flere oplysninger fra borgeren eller myndigheden – vurderer vi i nogle tilfælde, at vi ikke kan hjælpe borgeren til et bedre resultat i sagen eller en bedre retsstilling.

I de tilfælde slutter vi sagen med et kortere brev, hvor vi forklarer grunden til, at vi mener, vi ikke kan hjælpe. Brevet sendes i kopi til myndigheden.

Sagen vil typisk blive afsluttet med en begrænset undersøgelse i følgende tilfælde:

  • Der er bevismæssige spørgsmål i sagen, som ombudsmanden ikke kan afklare (ombudsmanden behandler alene sager på et skriftligt grundlag). Som eksempel kan nævnes, at borgeren og myndigheden er uenige om fakta, som ikke kan vurderes ud fra det foreliggende skriftlige grundlag.

  • Ombudsmanden har ikke den fagkundskab, der skal til for at vurdere sagen, f.eks. lægelig fagkundskab.

  • Myndigheden har foretaget en vurdering (et skøn), som ombudsmanden ikke prøver til bunds, fordi myndighederne har større erfaring inden for området.

  • Myndigheden har allerede rettet op på det forhold, der klages over.

  • Der er et eller flere mindre problemer med sagsbehandlingen, men myndighedens resultat er i orden.

I disse sager kan det derfor godt være, at myndigheden har begået formelle fejl eller ikke fuldt ud har efterlevet reglerne. Men vi vurderer, at en nærmere undersøgelse af fejlene ikke vil kunne hjælpe klageren til et bedre resultat.

Ombudsmandens behandling af sagen vil typisk ske efter ombudsmandslovens § 16, stk. 1 og 2.