At vælge ikke at gå ind i sagen

Efter at have læst en klage kan ombudsmanden vælge ikke at behandle sagen yderligere. Også selv om han måske – eventuelt efter at have indhentet flere oplysninger hos borgeren eller myndigheden – kunne have behandlet sagen færdig og afsluttet den med en udtalelse. I stedet modtager borgeren et kort brev, hvor det forklares, hvorfor sagen afsluttes. Normalt får myndigheden en kopi af brevet til borgeren.

Det følger af ombudsmandslovens § 16, stk. 1, at ombudsmanden kan vælge ikke at behandle en sag yderligere. Den primære årsag til at afslutte behandlingen af sagen i disse tilfælde er, at vi skal bruge ressourcerne så fornuftigt som muligt.  

Når vi vælger ikke at gå ind i en sag, kan det være af en eller flere af disse grunde:

  • Klagen drejer sig om mindre ting.

  • Sagen ligger uden for ombudsmandens kerneområde, for eksempel sager af ren kontraktretlig karakter.

  • Det er uklart, hvad klagen drejer sig om. I de tilfælde vejleder vi borgeren om hans eller hendes muligheder, eller vi beder borgeren om at skrive mere præcist, hvad han eller hun vil klage over.

  • Loven giver en særlig let adgang til at indbringe sagen for domstolene, for eksempel visse sager, som behandles efter straffuldbyrdelsesloven.