At hjælpe borgeren videre på anden måde

Vi forsøger i mange tilfælde at hjælpe borgeren videre, selv om vi ikke indleder en egentlig undersøgelse i sagen. 

Hvis klagen indeholder synspunkter, som myndigheden endnu ikke har taget stilling til, kan vi:

  • bede borgeren om selv at skrive til myndigheden/en overordnet myndighed
  • sende klagen videre til den relevante myndighed – f.eks. hvis myndigheden i første omgang bør uddybe begrundelsen for sin afgørelse over for borgeren, eller hvis den overordnede myndighed endnu ikke har taget stilling til klagen.

Klager over myndigheders sagsbehandlingstid sender vi i nogle tilfælde videre til myndigheden som en rykker fra borgeren.

Hvis vi beder borgeren om selv at skrive til myndigheden først eller sender klagen til myndigheden, afsluttes sagen hos os.

I nogle tilfælde beder vi myndigheden om at underrette os om svaret til borgeren.  

Hvis borgeren fortsat gerne vil klage over myndighedens (oprindelige) afgørelse eller sagsbehandling efter myndighedens nye svar, skal der sendes en ny klage til ombudsmanden.