Egen drift-sager

Folketingets Ombudsmand behandler ikke kun klagesager. Vi kan også selv tage initiativ til at undersøge en sag. Hvis vi for eksempel undrer os over medieomtale af en myndighed, kan vi starte en egen drift-sag. En egen drift-sag har typisk følgende forløb:

  • Ombudsmanden beder myndigheden om dokumenter og en redegørelse om den sag, vi overvejer at undersøge.

  • Myndigheden svarer. Ombudsmanden tager stilling til, om der er grund til at gå videre med sagen, i mange tilfælde stopper den her.

  • Ombudsmanden stiller eventuelt yderligere spørgsmål.

  • Ombudsmanden skriver sin udtalelse.

 

Ingen afhøringer eller ransagninger

Ombudsmanden behandler sager på et skriftligt grundlag og bygger derfor sine udtalelser på sagens akter, myndighedens udtalelser og borgerens bemærkninger.

Derimod foretager ombudsmanden ikke afhøringer som domstolene eller ransagninger som politiet. Vi må derfor se på de oplysninger, som myndighed og borger giver.

Myndighederne har pligt til at give ombudsmanden de oplysninger og dokumenter, som han beder om, og myndigheden har pligt til at fortælle sandheden. Myndighederne har også pligt til at komme med en udtalelse til ombudsmanden, hvis han beder om det. Det følger af ombudsmandslovens § 19.

 

Kritik og henstilling

Hvis ombudsmanden mener, at myndigheden har begået fejl, kan han kritisere og eventuelt også henstille, at myndigheden behandler sagen igen og træffer en ny afgørelse.

Ombudsmanden kan ikke kræve, at myndighederne følger en henstilling – det gør de dog i praksis altid.

 

Generelle egen drift-undersøgelser

Her gennemgår ombudsmanden flere sager af samme type, som regel fra samme myndighed. Hensigten er først og fremmest at afdække gennemgående mangler og fejl.

Generelle egen drift-undersøgelser