Undersøgelse af Ankenævnet for Uddannelsesstøttens praksis inden for udvalgte områder

2008-3784-980


J.nr. 2008-3784-980 
 
Bilagsoversigt

Bilag 1  Ombudsmandens høring af ankenævnet i brev af 17. marts 2009

Bilag 2  Ankenævnets svar i brev af 7. oktober 2009

Bilag 3  SU-styrelsens brev af 30. oktober 2009 til ankenævnet

Bilag 4-1  Ankenævnets anonymiserede afgørelse i sag 47/2008

Bilag 4-2  Ankenævnets anonymiserede afgørelse i sag nr. 15

Bilag 4-3  Ankenævnets anonymiserede afgørelse i sag nr. 23

Bilag 5  Ankenævnets bemærkninger i brev af 1. marts 2010 til den foreløbige redegørelse

Læs undersøgelsen her