Undersøgelse af Fødevareministeriets Klagecenter

12/01245

Min undersøgelse af Fødevareministeriets Klagecenters behandling af sager om fødevaresikkerhed skyldes bl.a., at sager om fødevaresikkerhed er af stor offentlig interesse. Samtidig kan de afgørelser, som myndighederne træffer, være indgribende for de berørte borgere eller virksomheder.

En del af sagerne har endvidere en karakter, hvor hurtighed i sagsbehandlingen er påkrævet, ligesom en del af sagerne i første instans ikke behandles på et fuldt skriftligt grundlag, idet der er tale om kontroller, der gennemføres fysisk og afsluttes umiddelbart herefter med en mundtlig afgørelse og en kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen (smiley-ordningen).

Fødevareministeriets Klagecenters afgørelser og praksisdannelsen for Fødevarestyrelsens administration – og informationen herom til borgerne – har derfor væsentlig betydning.

Videre fremgår af Fødevareministeriets Klagecenters hjemmeside
(http://fvm.dk/ministeriet/om-ministeriet/ministeriets-organisation/klagecenteret/), at klagecentrets vision er at ”være forbillede for klagebehandling i staten – med borgeren i fokus”.

Min undersøgelse har ikke sammenhæng med sager, som jeg tidligere har behandlet om Fødevareministeriets Klagecenter.

Læs undersøgelsen her