Ombudsmandens sagstyper

Klagesager

Egen drift-sager

Folketingets Ombudsmand behandler ikke kun klagesager. Vi kan også selv tage initiativ til at undersøge en sag. Hvis vi for eksempel undrer os over medieomtale af en myndighed, kan vi starte en egen drift-sag.

Læse mere