Klagesager

Initiativsager

Folketingets Ombudsmand behandler ikke kun klagesager. Vi kan også selv tage initiativ til at undersøge en sag. Hvis vi for eksempel undrer os over medieomtale af en myndighed, kan vi starte en initiativsag.

Læse mere