Medarbejdere

Folketingets Ombudsmand beskæftiger cirka 100 mennesker. Cirka 60 pct. af dem er jurister. De er chefer, souschefer, fuldmægtige og studenter.

Grafik over medarbejderefordeling

Kontormedarbejderne er den næststørste personalegruppe hos ombudsmanden – godt 20 pct. Nogle er beskæftiget med opgaver inden for personale, regnskab, journalisering, telefonbetjening mm. Andre er med korrekturlæsning, oversættelse og grammatisk bearbejdelse med til at løfte den sproglige kvalitet i vores udtalelser.

Den sidste medarbejdergruppe rummer vores specialistfunktioner inden for for eksempel personaleudvikling, information, rengøring, it mm. Samlet set er det lidt under 20 pct. af medarbejderne.

Gennemsnitsalderen hos vores medarbejdere er cirka 45 år. Og den gennemsnitlige anciennitet i ansættelsen er 9 år.