Juridisk sagsbehandler hos ombudsmanden

Hovedopgaven for ombudsmandens sagsbehandlere er at behandle klagesager og initiativ-sager. De står for visitation og oplysning af sagerne og skriver udkast til høringer, ombudsmandsudtalelser og andre svar. Sagsbehandleren følger sagerne hele vejen, deltager i ombudsmandens inspektioner og møder med myndigheder og forbereder ombudsmandens kontakt til pressen.

Det foregår i tæt samarbejde med kontorchefen og andre kolleger, men sagsbehandlerne arbejder selvstændigt. De har derfor medindflydelse på, hvilke juridiske problemer, vi skal tage op, og hvor mange ressourcer, vi skal bruge på det. Og så planlægger de selv deres arbejde.

Når vi søger nye jurister, ser vi altid på deres eksamensbevis og erfaring. Vores juridiske arbejde består blandt andet i at vurdere arbejdet hos offentlige myndigheder. Derfor lægger vi vægt på, at vores medarbejdere har erfaring fra andre ansættelser, inden de kommer hos os.