Om os og vores arbejde

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder.

Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden.

Det sidste par år har ombudsmanden modtaget cirka 5.500 klager årligt fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Cirka 120 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.