Om

Folketingets Ombudsmand er jurist og valgt af Folketinget til at behandle klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan kritisere og anbefale myndigheder at behandle en sag igen og eventuelt ændre deres afgørelse, men ombudsmanden kan ikke selv træffe afgørelser. Ombudsmanden kan tage stilling til juridiske spørgsmål, men ikke spørgsmål, som kræver anden faglig viden. Det sidste par år har ombudsmanden modtaget 4-5.000 klager årligt fra borgere, der mener, at en myndighed har begået fejl. Cirka 110 medarbejdere er ansat ved Folketingets Ombudsmand.

Ombudsmanden behandler følgende sagstyper:

Klagesager

Initiativ-sager

TilsynOmbudsmandsloven fastsætter rammerne for ombudsmandens arbejde.