Du har modtaget et brev fra ombudsmanden.

Brevet kan være et svar på en klage, du har sendt til os.

Det kan også være, vi skriver til dig, at du er omtalt i en klage, som vi har modtaget fra en anden person.

I brevet står der:

– hvad vi forventer af dig
– hvad vi gør med det materiale, du måske har sendt til os sammen med din klage
- om du hører fra os igen.

DINE RETTIGHEDER

Efter EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) har personer, der registreres, nogle rettigheder. Både forordningen og databeskyttelsesloven gælder for ombudsmanden.

Det betyder, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig i vores IT-system (oplysninger som for eksempel dit navn og din adresse), og fordi vores sagsbehandling i meget vidt omfang foregår elektronisk.

Du har ret til at få at vide:

– at vi har modtaget oplysninger om dig og gemt dem i vores IT-system – det ved du nu
– hvilke oplysninger om dig vi har modtaget og brugt i vores sagsbehandling
– hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv).

Du har også ret til at se oplysningerne.

Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, de f.eks. er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din
anmodning.

VORES INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Vi registrerer som udgangspunkt navn og adresse på alle, som klager til ombudsmanden, i vores elektroniske adresseregister. Vi registrerer også i nødvendigt omfang
personer, som er omtalt i en klage.

Ofte har vi brug for flere oplysninger end dem, vi modtager med klagen. Derfor beder vi enten klageren eller myndighederne om at sende os det skriftlige materiale,
der findes i sagen.

Vi registrerer oplysningerne af hensyn til vores sagsbehandling. Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er ombudsmandsloven, databeskyttelsesforordningen
og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og § 7, stk. 1.

Det kan også være nødvendigt for os at bede en eller flere myndigheder om at udtale sig om sagen. I så fald sender vi dem en kopi af din klage sammen med eventuelt materiale,
du har sendt til os.

Vi sender dig eventuelt en kopi af myndighedernes svar, så du kan kommentere dem.

Alle ombudsmandens ansatte har tavshedspligt.


OPBEVARING OG OFFENTLIGGØRELSE

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at løse ombudsmandens opgaver.

Enkelte af ombudsmandens breve og udtalelser bliver offentliggjort på ombudsmanden.dk og/eller offentlighedsportalen.dk – f.eks. fordi sagen har principiel
betydning. Inden offentliggørelse bliver breve og udtalelser anonymiseret – det vil sige, at vi fjerner navne og andre oplysninger, som kan afsløre klagerens identitet over for
udenforstående.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, er du velkommen til at ringe til os. Oplys gerne dokumentnummeret – det står øverst til højre i brevet.

Tlf. +45 33 13 25 12

Skriv til os, hvis du ønsker indsigt i en sag, hvor vi har registreret oplysninger om dig:

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
DK-1457 København K
eller: post@ombudsmanden.dk

Du kan skrive til os fra din digitale postkasse på borger.dk.

KLAGEADGANG

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
DK-1300 København K
dt@datatilsynet.dk
Tlf. +45 33 19 32 00

Du kan skrive til Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk.

Flere oplysninger

Find flere oplysninger om databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og ombudsmandens sagsbehandling på vores hjemmeside:
ombudsmanden.dk/findviden/

Du kan også læse mere om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven på Datatilsynets hjemmeside.

Databeskyttelsesrådgiver

Ombudsmanden har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Hun hedder Mette Vestentoft og kan kontaktes på:

dpo@ombudsmanden.dk og tlf. +45 33 13 25 12

Du kan også skrive til hende fra din digitale postkasse på borger.dk.