Klagefrist

Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse. Hvis du har skrevet til myndigheden igen (for eksempel bedt om genoptagelse af sagen), udskyder det normalt ikke tidspunktet, hvor etårsfristen begynder.

Husk, at du skal have udnyttet alle dine andre klagemuligheder, inden du klager til ombudsmanden.

Klage over sagsbehandlingstiden

Hvis du klager over en myndigheds sagsbehandlingstid, behøver du ikke at vente på, at myndigheden har truffet afgørelse. Men du skal have brugt en eventuel mulighed for at klage over sagsbehandlingstiden til andre myndigheder.