Kan man klage til ombudsmanden og en myndighed samtidig

Hvis der er mulighed for at klage til en eller flere myndigheder, skal man gøre det først og vente på myndighedens svar, inden man klager til ombudsmanden.

Vi beder om, at klagere ikke løbende sender kopi af brevveksling med en myndighed til vores orientering (f.eks. sætter ombudsmanden på ”cc” i mails til myndigheden).

Hvis vi modtager en mail sendt til vores orientering (sendt ”cc”), foretager vi os normalt ikke noget i anledning af mailen. Det skyldes, at vi så vidt muligt koncentrerer os om at behandle egentlige klagesager.

Myndigheder skal skrive det i deres afgørelser, hvis der er mulighed for at klage til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet.

Er klagemuligheden ikke brugt

Hvis borgeren ikke har brugt sine klagemuligheder, beder vi enten borgeren om at gøre det, eller vi sender klagen videre til den relevante myndighed.

Klagefrist

Klagefristen på 1 år løber først fra det tidspunkt, hvor borgeren har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse.