Hvilke krav er der til klagens form

Skriftlig klage

Klager til ombudsmanden skal være i skriftlig form.

Navn og adresse

Ombudsmanden skal kende en klagers navn og adresse. Som fast udgangspunkt behandler ombudsmanden ikke anonyme klager.

Vi oplyser i mange tilfælde klageres navne og klagepunkter til den myndighed eller person, der klages over. I nogle tilfælde sender vi også klagen videre til myndigheden. Det kan også være, at andre har ret til at få indsigt i nogle af oplysningerne i sagen.

Whistleblower

Er man blevet bekendt med ulovligheder eller uforsvarlige forhold i den offentlige forvaltning, kan man rette anonym henvendelse til ombudsmanden uden at oplyse sit navn (som whistleblower). Men det kan have betydning for vores vurdering af f.eks. troværdigheden af oplysningerne, at vi kender navnet på den, der henvender sig.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan love at holde et navn hemmeligt, hvis vi først kender det. Får vi oplyst et navn mundligt, skal vi notere det på sagen. Har vi først noteret navnet ned, kan vi ikke slette det igen.

Klageskema

Der er intet krav om, at man bruger klageskemaet. Men vi opfordrer til, at klagere bruger skemaet og samtidig vedhæfter de afgørelser, de er utilfredse med, og/eller andre vigtige bilag.

En klage kan også sendes via den digitale postkasse (Digital Post) eller med sikker e-mail. Der er f.eks. adgang til den digitale postkasse på Borger.dk.

Bilag til klagen

De afgørelser, som klagen handler om, og eventuelle andre bilag, som har betydning for sagen, skal vedhæftes/vedlægges klagen til ombudsmanden. Vi tager også meget gerne imod andre bilag, som kan have betydning for sagen. 

Vi har ikke direkte adgang til myndighedernes sager. 

Vi opfordrer klagere til at sende bilag via den digitale postkasse, som der bl.a. er adgang til på Borger.dk.

Vi kan ikke hente filer ned fra eksterne links - bl.a. af it-sikkerhedsmæssige grunde.

Sproget i klagen

Enhver kan klage til ombudsmanden. Vi gør os altid umage med at forstå de klager, vi modtager, uanset om de er skrevet i et juridisk eller helt almindeligt sprog. Det er ikke nødvendigt at få en advokat til at skrive klagen.

Hvis vi er usikre på, hvad klagen handler om, vil vi i de fleste tilfælde vejlede klageren om hans/hendes muligheder eller bede klageren om at skrive mere præcist, hvad klagen drejer sig om.