Hvad kan ombudsmanden ikke tage stilling til

Domme og domstole

Ombudsmanden behandler efter praksis ikke sager eller spørgsmål, der er under behandling ved domstolene, eller som forventes at blive indbragt for domstolene.

Dommere

Klager over dommere kan sendes til rettens præsident eller Den Særlige Klageret.

Visse tvistnævn og ankenævn

  • tvistnævn, f.eks. hegnssyn, huslejenævn, Forbrugerklagenævnet og Advokatnævnet
  • godkendte private ankenævn, f.eks. Teleankenævnet, Det finansielle ankenævn, Ankenævnet for Forsikring og Klagenævnet for Ejendomsformidling

Folketinget og love vedtaget af Folketinget

Ombudsmanden kan ikke behandle klager over Folketinget og indholdet af de love, som Folketinget vedtager. Han kan til gengæld godt behandle klager over bekendtgørelser og andre regler, som er lavet af en forvaltningsmyndighed.

Varer og tjenesteydelser

Ombudsmanden kan normalt ikke behandle klager over private, f.eks. butikker og de varer, de sælger. 

Til private hører bl.a.: PostNord, Nets-DanID A/S, teleselskaber, banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, fagforeninger og butikker (herunder internetbutikker).

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan vejlede nærmere om klagemulighederne, hvis man er utilfreds med en vare eller tjenesteydelse. Se nærmere på kfst.dk under ”Forbrugerforhold”.

Klager over markedsføring - f.eks. spammail - kan sendes til Forbrugerombudsmanden.