Hvad kan klagen handle om

En afgørelse

En klage til ombudsmanden kan handle om en afgørelse, myndighederne har truffet.

Myndighedens sagsbehandling

Den kan også handle om den behandling, en borger eller sag har fået af myndighederne – f.eks. at myndigheden har været for længe om at behandle sagen, eller at myndigheden har vejledt forkert.

Lang sagsbehandlingstid

Ombudsmanden kan også behandle klager over, at en myndighed ikke svarer, eller at sagen trækker ud (sagsbehandlingstiden). Også selv om sagen endnu ikke er slut.

Vi beder om, at borgere i første omgang selv rykker myndigheden for et svar.

Klagemuligheder skal være brugt

Ombudsmanden kan først behandle en klage, når alle andre muligheder for at klage er brugt. Det vil sige, når den øverste myndighed, der kan klages til, har truffet en afgørelse.

Myndigheder skal skrive det i deres afgørelser, hvis der kan klages til en anden forvaltningsmyndighed. Det står typisk i slutningen af brevet. 

HVEM kan klagen handle om

Ombudsmanden kan behandle klager over offentlige myndigheder, f.eks.:

  • Kommuner og regioner
  • Statslige myndigheder som ministerier og styrelser/direktorater
  • Nævn og råd

Ombudsmanden behandler f.eks. klager over folkeskoler, Ankestyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, politiet, Udlændingenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

På børneområdet behandler ombudsmanden også klager over en række private institutioner mv., som tager sig af opgaver i forhold til børn, f.eks.

  • bo- og opholdssteder
  • skoler
  • dagtilbud
  • kost- og efterskoler
  • hospitaler
  • sundhedsklinikker

Ombudsmandens Børnekontors hjemmeside