Hvad gør ombudsmanden med oplysningerne i klagen

Som klager må man regne med, at ombudsmanden giver besked om klagen til de myndigheder, klagen handler om. I nogle tilfælde sender ombudsmanden klager videre til myndighederne. Det hører med til sagsbehandlingen

Når en klage vedrører en person, f.eks. en sagsbehandler i en myndighed, vil ombudsmanden normalt fortælle ham eller hende om klagen. Efter persondataloven har alle nemlig ret til at få at vide, at myndigheder og andre har oplysninger om dem i deres IT-system.

Hvis nogen beder om aktindsigt i en klagers sag hos ombudsmanden, vil ombudsmanden behandle anmodningen efter de principper, der gælder i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Det kan altså godt være, at andre har ret til at få indsigt i nogle af oplysningerne i sagen.

Notat om indsigt i oplysninger og sager hos Folketingets Ombudsmand efter principperne i persondataloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv.