Enhver kan klage til ombudsmanden

Det gælder, uanset om du er myndig, om du er dansk statsborger, og om du bor i Danmark.

Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at få din klage behandlet. Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager han vil undersøge nærmere.

Det er gratis at klage til ombudsmanden.

Hvornår svarer ombudsmanden

Klager du ikke på egne vegne?

De fleste borgere klager til ombudsmanden i deres egen sag. Du kan dog også klage, selv om du ikke er part i den sag, du klager over. F.eks. hvis du vil gøre ombudsmanden opmærksom på, at du mener, der er ulovlige eller uforsvarlige forhold hos en offentlig myndighed.

Hvis din klage angår en anden persons private forhold, vil ombudsmanden normalt kræve en fuldmagt for at behandle sagen. 

Hvordan klager man for en anden

Whistleblower