Din samtale med en medarbejder hos ombudsmanden

Du har mulighed for at drøfte din sag med en jurist hos ombudsmanden – f.eks. hvis du er usikker på, om ombudsmanden kan behandle en klage fra dig.

Vær opmærksom på

1. Din sag bliver ikke behandlet under samtalen.

Du kan præsentere sagen kort og få en vurdering af, om ombudsmanden kan behandle en klage fra dig, eller du har andre muligheder for at klage.

2. Den jurist, du har en samtale med, kommer ikke nødvendigvis til at behandle din sag.

Hvis ombudsmanden får en klage fra dig til behandling, bliver den fordelt på samme måde som alle andre klager sendt til ombudsmanden.

3. Ombudsmanden skal følge reglerne i ombudsmandsloven.

Ombudsmanden bestemmer selv, hvilke klager (eller dele af klager) han vil behandle. Det følger af ombudsmandsloven.

4. Ombudsmanden kan ikke træffe en ny afgørelse i din sag.

Ombudsmanden kan kritisere myndigheder og henstille, at de f.eks. genoptager en sag.
Det sker efter grundig gennemgang af sagen.