Sådan sender du en klage

Vil du klage til ombudsmanden, opfordrer vi dig til at bruge ombudsmandens klageskema.

Skemaet hjælper dig til at

  • sende klage og bilag sikkert
  • få givet alle de oplysninger, ombudsmanden har brug for.

Du kan også sende din klage i et brev eller en mail.

Det anbefales at bruge den digitale postkasse (Digital Post) til at sende mails til ombudsmanden. Du kan få adgang til Digital Post på Borger.dk.

 

 

Når du klager

Vær opmærksom på følgende:

  • Du skal oplyse dit fulde navn og din postadresse.
  • Oplys gerne et telefonnummer, du kan kontaktes på.
  • Vedhæft venligst de bilag, klagen handler om – f.eks. afgørelser fra myndigheder.
  • Klagefristen er ét år fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse.
  • Klager over en myndigheds sagsbehandlingstid behøver ikke afvente, at myndigheden træffer afgørelse.

 

Filformater

Filer kan sendes i gængse formater som pdf, doc, docx, odt, jpg, xps og png.

Undgå venligst at sende filer i et format, hvor særlige programmer er nødvendige for at åbne filerne. Det kan forsinke behandlingen af din klage, og du kan blive bedt om at sende materialet igen.

Dokumenter skal sendes vedhæftet vores klageskema eller en mail eller via Digital Post. Vi åbner ikke dokumenter, som er sendt via link til en cloudbaseret løsning.