Vil du klage

Vil du klage til ombudsmanden, opfordrer vi dig til at bruge vores klageskema  og vedhæfte den afgørelse, du klager over, og/eller andre vigtige bilag.

Du kan også sende din klage i et brev eller i en e-mail. Hvis du vil sende os en e-mail, anbefaler vi, at du bruger den digitale postkasse (Digital Post), som du bl.a. kan få adgang til på borger.dk og e-boks.dk

Uanset hvordan du henvender dig til ombudsmanden, beder vi dig om altid at opgive dit fulde navn og din postadresse. Vi beder dig også om at oplyse et eventuelt telefonnummer, vi kan kontakte dig på.

Filformater

Du er velkommen til at sende os filer i gængse formater som pdf, doc, docx, odt, jpg, xps og png. Undgå venligst at sende filer i et format, hvor særlige programmer er nødvendige for at åbne filerne. Det kan forsinke behandlingen af din klage, og du kan blive bedt om at sende materialet igen.

Dokumenter skal sendes vedhæftet vores klageskema eller en mail eller via Digital Post. Vi åbner ikke dokumenter, som er sendt via link til en cloudbaseret løsning. 

Klagefrist

Du kan klage til ombudsmanden, indtil et år efter den afgørelse eller begivenhed du vil klage over.

Husk, at du skal have udnyttet alle dine andre klagemuligheder, inden du klager til ombudsmanden.

Hvis du vil klage over en afgørelse, regnes klagefristen til ombudsmanden fra det tidspunkt, hvor du har modtaget den øverste klagemyndigheds afgørelse. Hvis du har skrevet til myndigheden igen (for eksempel bedt om genoptagelse af sagen), udskyder det normalt ikke tidspunktet, hvor etårsfristen begynder. 

Klager over sagsbehandlingstid

Hvis du klager over en myndigheds sagsbehandlingstid, behøver du ikke at vente på, at myndigheden har truffet afgørelse. Husk dog, at du også i dette tilfælde skal have udnyttet eventuelle muligheder for at klage over sagsbehandlingstiden til andre myndigheder.

Du kan finde mange flere oplysninger om ombudsmanden under Ombudsmandens arbejde.

 

Har du spørgsmål?

Du kan sikkert finde svaret på siden Inden du klager. Ellers er du velkommen til at ringe til os på tlf. 33 13 25 12. Oplysning om telefontid findes på ombudsmanden.dk/kontakt.