Selskabets regreskrav, se også Erstatning uden for kontraktforhold 7.6