Ansvarsfrihed og ansvarsnedsættelse (bortset fra medvirken)