Bevis, se også Retspleje 1.4 samt de enkelte retsforhold