Offentligt ansattes ytringsfrihed - § 46 i reglementet for Det kgl. Teater og Kapel

FOB 84.148

Overfor ministeriet for kulturelle anliggender rejst spørgsmålet om rækkevidden af en bestemmelse i reglementet for Det kongelige Teater og Kapel om de ansattes tavshedspligt i forhold til grundlovens § 77.  

(J. nr. 1984-336-70)