Pligt til at tage notat om formaning om ikke at kontakte tidligere kæreste

FOB 96.150

En mand klagede over at han havde fået et polititilhold om ikke at kontakte sin tidligere kæreste. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på at manden tidligere havde fået en formaning om ikke at kontakte hende yderligere, men det bestred han. Der var ikke taget notat om denne formaning da den blev givet, men først til brug for den aktuelle sag.

Ombudsmanden udtalte at der er pligt til at tage notat om sådanne formaninger, og at notatpligtens formål tilsiger at notatet tages i umiddelbar forlængelse af formaningen. Da der ikke var taget notat der sikrede det fornødne bevis for at formaningen var givet, kunne myndighederne efter ombudsmandens opfattelse ikke lægge (afgørende) vægt på formaningen. Ombudsmanden henstillede på denne baggrund at sagen blev genoptaget. (J.nr. 1995-2120-619).