Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB 2019-8

En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet om solceller.

Finansministeriet behandlede sagen efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven fra 1985. Ministeriet gav afslag på aktindsigt i oplysninger i en række akter med henvisning til bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 6, i offentlighedsloven fra 1985, bl.a. fordi de omhandlede oplysninger røbede noget indholdsmæssigt fra dokumenter i sagen, der var undtaget fra aktindsigt efter bestemmelsen i § 10, nr. 1, i offentlighedsloven fra 1985.

Efter ombudsmandens opfattelse kunne visse af de omhandlede oplysninger ikke undtages fra aktindsigt efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 6, med den begrundelse, som ministeriet havde anført.

Ombudsmanden henstillede på den baggrund til ministeriet at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse om aktindsigt.

(Sag nr. 17/05614)