Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt

FOB 2019-12

En journalist anmodede Statsministeriet om aktindsigt i materiale om projektet om anlæg af den kunstige ø Lynetteholmen.

Det var Statsministeriets opfattelse, at nogle af de efterspurgte dokumenter indgik i en sag om lovgivning og dermed var undtaget fra aktindsigt.

Ministeriet fandt, at der var tale om en lovgivningssag, fordi det var en forudsætning for, at anlægsprojektet om Lynetteholmen kunne gennemføres, at der blev fremsat en række lovforslag.

Ombudsmanden var enig med Statsministeriet i, at sagen skulle behandles efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven fra 1985.

Det var ombudsmandens opfattelse, at der på det tidspunkt, hvor de undtagne dokumenter var tilvejebragt, forelå en lovgivningssag i offentlighedslovens forstand.

Ombudsmanden lagde særligt vægt på, at der var tale om et projekt med et specifikt og afgrænset indhold, idet det overordnede formål var at anlægge en ny bydel i København, og at realiseringen af projektet hvilede på en forudsætning om, at der blev fremsat (og vedtaget) en række forslag til anlægslove og en lov om etablering af selskabet Lynetteholmen I/S.

Ombudsmanden var endvidere enig med Statsministeriet i, at de undtagne dokumenter kunne henregnes til lovgivningssagen. Ombudsmanden lagde vægt på, at dokumenterne vedrørte regeringens interne beslutningsprocesser umiddelbart forud for beslutningen om at tage initiativ til anlægsprojektet, og at dokumenterne således havde en umiddelbar og nær tilknytning til den lovgivningspolitiske beslutningsproces, herunder i tidsmæssig henseende.

På den baggrund kunne ombudsmanden ikke kritisere afgørelsen.

(Sag nr. 18/05173)