Væsentlige dokumentationsfejl ved langvarig anbringelse i sikringscelle

2017-18

I forlængelse af et tilsynsbesøg i et fængsel behandlede ombudsmanden en sag om en indsat, som var blevet anbragt i en sikringscelle i over fire dage, for at man kunne forhindre ham i at skade sig selv. Den indsatte var blevet tvangsfikseret til en briks med bælte, håndremme, fodremme og handsker. Fængslet havde indberettet sagen til Direktoratet for Kriminalforsorgen, som havde taget indberetningen til efterretning.

Efter straffuldbyrdelsesloven kan en indsat anbringes i en sikringscelle, bl.a. hvis det er nødvendigt for at hindre selvmord eller anden selvbeskadigelse. Hvis det er nødvendigt, kan den indsatte også tvangsfikseres til en briks med bælte, håndremme, fodremme og handsker. Der skal være en fast vagt til at føre tilsyn med en indsat, der er tvangsfikseret, og vagten skal mindst hvert kvarter skrive et notat om tilsynet i et særligt observationsskema. Hvis en tvangsfiksering undtagelsesvist varer over 24 timer, skal sagen straks indberettes til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Under ombudsmandens behandling af sagen kom fængslet med væsentlige oplysninger om den indsattes adfærd, mens han var tvangsfikseret, som ikke tidligere var kommet frem. Både fængslet og direktoratet beklagede, at dokumentationen i sagen ikke havde været fyldestgørende, og direktoratet erkendte, at det burde have indhentet supplerende oplysninger, da det modtog indberetningen.

Ombudsmanden var enig i, at dokumentationen ikke havde været fyldestgørende, og at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke burde have taget indberetningen om sagen til efterretning på baggrund af de da foreliggende oplysninger.

Ombudsmanden kunne ikke foretage en tilbundsgående efterprøvelse af sagen, men havde dog ikke grundlag for at antage, at sikringscelleanbringelsen havde varet længere end nødvendigt.

(Sag nr. 15/01998)