Sagsbehandlingstid på ca. 5½ år i sag om kontrol af prisen på fjernvarme var uacceptabelt lang

2014-41

En advokat klagede til ombudsmanden over Energitilsynets sagsbehandlingstid i en sag om kontrol af prisen på fjernvarme. Ombudsmanden var enig med Energitilsynet i, at sagsbehandlingstiden havde været alt for lang. Efter ombudsmandens opfattelse var en sagsbehandlingstid på ca. 5½ år uacceptabel, og ombudsmanden henstillede til Energitilsynet, at sagen snarest blev afsluttet.  

Herudover var ombudsmanden enig med Energitilsynet i, at det var beklageligt, at tilsynet ikke i højere grad havde orienteret parterne om, hvorfor sagsbehandlingen trak ud, og at tilsynet ikke i højere grad havde reageret på advokatens henvendelser.  

Ombudsmanden var også enig med Energitilsynet i, at det var beklageligt, at Energitilsynet ikke orienterede parterne om, at det ikke var muligt for tilsynet at fremsende en tidsplan for behandlingen af sagen inden for en tidsramme, som tilsynet selv havde oplyst.  

Endvidere udtalte ombudsmanden, at det var meget beklageligt, at Energitilsynet i efteråret 2013 – efter 5 års sagsbehandling – ikke havde tilstrækkeligt overblik over sagen til at kunne oplyse en forventet tidsplan for det videre arbejde med sagen.  

(Sag nr. 14/01067 og 14/03865)