Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning

2013-12

Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den kommunale dagrenovationsordning for husholdningsaffald, som de havde fået af deres daværende kommune (før kommunalreformen) i 1989, ikke kunne opretholdes. Ægteparret ønskede fortsat ikke at være tilmeldt ordningen eller at betale til den. 

Efter ombudsmandens opfattelse var den dispensation, som den daværende kommune oprindelig havde givet ægteparret, ugyldig. Ombudsmanden var derfor enig i resultatet af den nuværende kommunes afgørelse om, at dispensationen ikke kunne opretholdes. 

Ombudsmanden udtalte dog også, at den nuværende kommunes opfattelse af retstilstanden på affaldsområdet, herunder kommunens forståelse af nogle bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven, ikke var korrekt på alle punkter. 

(Sag nr. 12/00334)