Arbejdsskademyndighedernes journalisering og behandling af klage på en forkert sag

FOB 2012-4

Ved en fejl journaliserede Arbejdsskadestyrelsen en klage over en afgørelse på en forkert sag. Som følge af fejlen blev klagen ikke behandlet (på den rigtige sag) i næsten et år. Derimod blev klagen behandlet som en genoptagelsesanmodning i en anden borgers sag i både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen.

Ombudsmanden var enig med myndighederne, i at fejljournaliseringen var beklagelig. Desuden var ombudsmanden enig i, at det var meget beklageligt, at fejlen ikke blev opdaget ved den efterfølgende behandling af den forkerte sag.

Ombudsmanden pegede derudover på det meget uheldige i, at Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen under behandlingen af den forkerte sag lod en uvedkommende borger få kendskab til indholdet af klagen.

Endelig mente ombudsmanden, at det var meget uheldigt, at behandlingen af klagen blev forsinket i næsten et år på grund af den fejl, der var sket.

(J.nr. 2011-0505-0092)