Oplysningerne i Vetstat er miljøoplysninger

FOB 2011 14-5

 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling afslog at give nogle borgere adgang til databasen Vetstat som indeholder information om anvendelse, ordinering og forbrug af receptpligtige lægemidler, vækstfremmere og fodertilsætningsstoffet coccidiostatika.

Med henvisning til miljøoplysningslovens § 3, nr. 3, om administrative foranstaltninger der skal beskytte miljøet, udtalte ombudsmanden at samtlige oplysninger i Vetstat er miljøoplysninger. Ombudsmanden mente desuden at borgernes anmodninger om indsigt var så konkrete at de opfyldte identifikationskravet i miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 3. Om indsigt i oplysninger om dyrlægers autorisationsnumre udtalte ombudsmanden at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ikke havde konkretiseret hvordan udlevering af disse oplysninger ville indebære en nærliggende risiko for sådanne skadevirkninger som kan give grundlag for at afslå indsigt efter § 2, stk. 1, i lov om aktindsigt i miljøoplysninger og § 2, stk. 1, jf. § 12, stk. 1, nr. 2, i lov om offentlighed i forvaltningen.

Ombudsmanden henstillede til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser at genoptage sagen.

(J.nr. 2009-3430-301)