Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

FOB nr. 08.238

I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden for at få familiesammenføring på grundlag af EU-retten. Ombudsmanden gik ind i sagen og bad Udlændingeservice om at redegøre for deres praksis på området i perioden 2002-2008. Han bad også om oplysninger om den information og vejledning som var stillet til rådighed for borgerne i samme periode. Integrationsministeriet fik efterfølgende lejlighed til at komme med bemærkninger til redegørelsen fra Udlændingeservice.

Sidst på efteråret 2008 afgav ombudsmanden sin endelige redegørelse om sagen. Ombudsmandens undersøgelse viste at udlændingemyndighederne i perioder havde fortolket EU-retten restriktivt, og at praksis på nogle vigtige punkter havde været meget svingende. Det var efter ombudsmandens opfattelse uheldigt. Ombudsmanden konstaterede også at udlændingemyndighederne i flere tilfælde havde været længe om at ændre deres praksis når EF-domstolen havde afsagt en ny dom på området. Det mente han var beklageligt. 

Ombudsmanden kritiserede desuden udlændingemyndighederne for ikke at have informeret godt nok om praksis for familiesammenføring efter EU-retten på deres officielle hjemmeside www.nyidanmark.dk. Han konstaterede også at han under sagens behandling havde fået kendskab til nogle konkrete tilfælde hvor udlændingemyndighederne ved besvarelse af henvendelser fra borgere ikke havde levet op til vejledningspligten i forvaltningslovens § 7, stk. 1.

Da udlændingemyndighederne havde foretaget gennemgribende ændringer af praksis og i den forbindelse havde justeret og udbygget informationen på hjemmesiden, foretog ombudsmanden sig ikke mere i sagen. 
(J.nr. 2008-2300-609).

Klik på linket til højre for at læse hele redegørelsen.